Zeitschrift für Katalanistik / Revista Alemanya d'Estudis Catalans / German Journal for Catalan Studies (ZfK) (Zeitschriftenheft)


Allgemeine Angaben

Herausgeber

Roger FriedleinClaus D. PuschHans-Ingo RadatzGerhard Wild

Publikationsdatum
2020
Jahrgang
33
Nummer
1
Weiterführender Link
www.katalanistik.de/zfk
ISSN
0932-2221
Thematik nach Sprachen
Katalanisch, Portugiesisch, Spanisch
Disziplin(en)
Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft

Inhalt

Dossier: Corpus orals / Oral Corpora

Vicent Beltran (Alacant) / Maribel Guardiola (Alacant): Introducció (3-7)

Sandra Montserrat (Alacant) / Carles Segura (Alacant): Un corpus col·loquial i dialectal del valencià: PARLARS (9-44)

Renata Enghels (Gent) / Fien De Latte (Gent) / Linde Roels (Gent): El Corpus Oral de Madrid (CORMA): materiales para el estudio (socio)lingüístico del español coloquial actual (45-76)

Irantzu Epelde (Bayonne) / Bernard Oyharçabal (Bayonne): Ergative marking in Basque-Spanish and Basque-French code-switching (77-98)

Shima Salameh Jiménez (València): Pues eso como construcción interactiva desde el modelo Val.Es.Co. (99-130)

Juan María Garrido Almiñana (Madrid): Eines computacionals per a la creació i explotació de corpus orals en català (131-154)

Llengua / Sprachwissenschaft

Reinhard Meyer-Hermann (Bielefeld): Zur Emergenz katalanischer Syntax in den Usatici Barchinonae / Usatges de Barcelona (12.–15. Jhdt.) (155-199)

Joaquim Martí Mestre (València): Tradició i modernitat en el llenguatge dels llibrets de falla de les primeres dècades del segle XX (201-237)

Adéla Kot’átková (Castelló de la Plana): Espais i identitat dels malalts en els casos clínics en català (239-250)

Blanca Arias-Badia (Barcelona) / Anna Matamala (Barcelona): Audio description meets Easy-to-Read and Plain Language: results from a questionnaire and a focus group in Catalonia (251-270)

Literatura i cultura / Literatur- und Kulturwissenschaft

Emili Samper (Tarragona): L’aportació de Joan Vila a la literatura popular: la revista Virolet (271-293)

Víctor Martínez-Gil (Barcelona): L’Heribert de Benzina llegeix A coleira do cão: influències, intertextualitats i patologies en Quim Monzó (295-327)

Imma Martí Esteve (Bochum): Ramon Vinyes i la renovació de la narrativa colombiana: El proteisme literari a El llac d’Atitlán (329-350)

Documentació / Dokumentation

Melanie Blaschko (Frankfurt am Main): Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 2019 und im Wintersemester 2019/2020 (351-360)

Lluís Brines (València): Curt Wittlin († 2019) in memoriam (361-367)

Buchbesprechungen (368-424)


Anmerkungen

Mit einem Dossier „Corpus orals / Oral Corpora“, koordiniert von Vicent Beltran und Maribel Guardiola.

Ersteller des Eintrags
Claus D. Pusch
Erstellungsdatum
Montag, 04. Januar 2021, 22:06 Uhr
Letzte Änderung
Sonntag, 10. Januar 2021, 20:34 Uhr