Stadt: Barcelona

Beginn: 2021-06-29

Ende: 2021-07-02

URL: https://www.iatis.org/index.php/7th-conference-barcelona-2021

The International Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS) is delighted to announce that its seventh conference will take place from 29th June to 02nd July 2021 at the Universitat Pompeu Fabra (UPF) in Barcelona.
The seventh IATIS Conference will invite contributions to the theme “The Cultural Ecology of Translation” from all subareas of the discipline, but it also welcomes interdisciplinary research.

L’Associació Internacional d’Estudis Interculturals i de la Traducció (IATIS) es complau a anunciar la celebració del seu setè congrés del 29 juny al 2 juliol 2021 a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.
El setè Congrés IATIS convida a la participació amb el tema “L’ecologia cultural de la traducció” des de qualsevol especialitat de la traducció i la interpretació, així com de la recerca interdisciplinària.

Beitrag von: Jenny Brumme

Redaktion: Robert Hesselbach